اعتقاد نامه نیقیه

متن

ما ایمان داریم به خدای یکتا

پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین،

و هر آنچه پیدا و ناپیداست.

و به خداوند یکتا

عیسای مسیح، پسر یگانه خدا

مولود ازلی پدر.

او خداست از خدا، نور از نور،

خدای راستین از خدای راستین

که زاده شده و آفریده نشده‌است،

هم‌ذات با پدر.

و از طریق او همه چیز هستی یافت.

برای ما آدمیان و برای نجات ما

از آسمان فرود آمد.

به قدرت روح‌القدس

از مریم عذرا تن گرفت و انسان گردید.

و در زمان پنطیوس پیلاطس

برای ما مصلوب شد، رنج کشید

مرد و مدفون گشت،

و بر حسب کتاب‌مقدس، روز سوم رستاخیز نمود

و به آسمان صعود کرد

و به دست راست پدر نشسته‌است

و بار دیگر در جلال خواهد آمد

تا زندگان و مردگان را داوری کند

و سلطنتش را پایان نخواهد بود.

ما ایمان داریم به روح‌القدس

که خداوند و بخشنده حیات است

که از پدر [و پسر] صادر می‌گردد.

و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است.

او از طریق پیامبران سخن گفته‌است.

ما ایمان داریم به کلیسا

که یکتا، مقدس، کاتولیک (همگانی)، و رسولی است.

و اعتقاد داریم به یک تعمید برای آمرزش گناهان.

ما رستاخیز مردگان

و زندگی جهان آینده را در انتظاریم.

آمین.

 

چگونه دعا کنیم ؟

untitled

آیاتی از انجیل که ما را به چگونگی طریقه صحیح دعا کردن راهنمایی می کنند .

اول از همه نقش مهم روح القدس در دعاهای ما می باشد. چنانچه در رومیان ۸: ۲۶-۲۷ چنین می خوانیم :

۲۶به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی، ما را یاری می‌کند؛ زیرا ما هنوز نمی‌دانیم چگونه باید دعا كنیم. امّا خود روح خدا با ناله‌هایی ‌كه نمی‌توان بیان كرد، برای ما شفاعت می‌کند ۲۷و آنكه قلبهای انسان را جستجو می‌کند، از نیّت روح آگاه است؛ چون روح‌‌القدس مطابق خواست خدا برای مقدّسین شفاعت می‌کند.

 

دوم اینکه با صداقت و راستی در دعا خدا را بخوانیم .

مزمور ۱۴۵: ۱۸ : خداوند نزدیک کسانی است که با صداقت و راستی طالب او هستند.

 

سوم اینکه با تظاهر دعا نکنید، بلکه خدا را قلبا در مکانی خاص بین خود شما و او ، خدا را بخوانید. چنانچه کتاب مقدس در متی۶: ۵-۷ به ما متذکر می شود که :

۵«وقتی دعا می‌کنید مانند ریاكاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه‌ها و گوشه‌های خیابانها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید كه آنها اجر خود را یافته‌اند! ۶هرگاه تو دعا می‌کنی به اندرون خانهٔ خود برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر نادیدهٔ خود دعا كن و پدری كه هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد. ۷در وقت دعا مانند بت‌پرستان وِردهای بی‌معنی را تكرار نكنید، آنان گمان می‌کنند با تكرار زیاد، دعایشان مستجاب می‌شود.

 

چهارم با ایمان اینکه خدا قادر است که انجام دهد دعا کنیم .

متی ۲۱: ۲۲ : و هرچه با ایمان در دعا طلب كنید خواهید یافت.

فیلیپیان ۴: ۶ : نگران هیچ چیز نباشید، بلكه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید.

 

پنجم اینکه به اسم پسر خدا از او طلب کنیم ، چرا که مسیح به وعده خود به ایمانداران عمل خواهد کرد.

یوحنا ۱۴: ۱۳-۱۴ :۱۳و هرچه به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد. ۱۴اگر چیزی به نام من بخواهید آن را انجام خواهم داد.

 

به امید اینکه دعاهای همه شما عزیزان اجابت شود. آمین