سخنان انجیل

Advertisements

چرا باید مسیحی شویم ؟

 

ای خداوند دعای مرا که صمیم قلبم است را بشنو و به جراتی عطا فرما تا پیام تو را به هم زبان ها و هم وطن های خود برسانم به من قدرتی بده تا حرف های مرا بفهمند و درک کنند و ایمان بیاورند  عیسی بخاطر گناهان ما مرد و اینکه او از مردگان قیام کرد تا به ما زندگی تازه ای دهد وگفتار من  ثمره داشته باشد تا تحت تاثیر خدا قرار گیرند

هم وطن من

هم زبان من

اگر اینک این مطلب را می خوانید این فرصت را از دست ندهید شاید این تنها فرصتی باشد که بشارت خدا را می شنوید .پیام عیسی مختص به ملت و زبان او نیست ، بلکه به همه ملت ها و تمام فرهنگ ها مربوط می شود .

عیسی مسیح می گوید ” من پشت در ایستاده در را می کوبم اگر کسی صدای مرا بشنود در را باز کند وارد می شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من ”  مکاشفه 3: 20  خدا شخصا از طریق عیسی به نزد شما می آید و در کنار در قلب شما می ایستد . او در می زند و شما را دعوت می کند زیرا او می خواهد وارد قلبتان شود ، اگر شما صدای عیسی امروز را می شنوید که می خواهد وارد قلب تان شود ، قلبتان را سخت نسازید . قلب خود را باز کنید و به عیسی بگوید : ” خداوند عیسی مسیح ، صدای تورا می شنوم و قلبم را به تو می گشایم  ، امروز به قلب و زندگی من وارد شوید”

من یک غیر مسیحی هستم چرا باید مسیحی شوم ؟

الف : بشارت نجات

ب: هشدار از داوری خدا

نجات

در یوحنا 6:14 عیسی اعلام نمود: “من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید.” عیسی مسیح تعلیم داد که او تنها راه رسیدن به خداست. در متی 19:20 او فرمود: که مصلوب شده، به قتل خواهد رسید، و روز سوم از مُردگان قیام خواهد کرد. این وقایع چنانکه مسیح فرموده بود رُخ داد و در اناجیل ثبت شد (متی باب های 27 و 28؛ مرقس باب های 15 و 16؛ لوقا باب های 23 و 24؛ یوحنا باب های 19-21).

 چرا عیسی، این پیغمبر بزرگ خدا، می بایستی اجازه دهد او را به قتل رسانند؟ چرا اصلاً لازم بودخدا اجازه دهد این اتفاق بیفتد؟ عیسی گفت: “کسی مُحبتِ بزرگتر از این ندارد که جان خود را بجهت دوستان خود بدهد.” (یوحنا 13:15) یوحنا 16:3 خاطر نشان می سازد که خدا آنقدر ما را دوست داشت که عیسی را فرستاد تا به جهت ما جان خود را فدا کند.

 

چرا ما احتیاج داریم عیسی مسیح جان خود را به جهت ما بدهد؟

 تفاوت اصلی اسلام و مسیحیت در همین نکته است. اسلام تعلیم می دهد که الله ما را بر اساس سنگینی وزنۀ اعمال خوب و بدمان داوری خواهد کرد. ولی تعلیم مسیحیت این است که هیچکس قادر نیست آنقدر اعمال نیکو انجام دهد که بر اعمال بدش سبقت جسته او را به بهشت ببرد. حتی اگر انسان (به فرض محال) اعمال بدش را تحت پوشش اعمال نیکش قرار دهد، خدا همچنان قدوس، پاک، و عاری از گناه است به طوری که حتی یک گناه را تحمل نخواهد کرد. یعنی حتی یک گناه کافی است که آن خدای قدوس ما را از رسیدن به بهشت باز دارد. الله، اگر کامل و مقدس است، نمی تواند متحمل حتی یک ناپاکی در بهشت شود. بنظر می رسد که این حقیقت هیچ امیدی برای ما بجا نمی گذارد جز سپری کردن ابدیت در جهنم! قدوسیت خدا ایجاب می کند که گناه را برای تمام ابدیت محکوم و داوری نماید. به همین دلیل لازم بود عیسی مسیح قربانی گناه ما بشود.

 

مطابق قرآن، عیسی مسیح عاری از گناه بود. چگونه ممکن است که یک انسان در همۀ طول عمرش مرتکب حتی یک گناه نشود؟

 در واقع، این غیر ممکن است. پس مسیح چگونه بی گناه بود؟ عیسی مسیح وجودی بیش از یک انسان بود. خود عیسی مسیح ادعا نمود که خداست (یوحنا 30:10). عیسی مسیح ادعا نمود که همان خدای تورات (عهد عتیق) است (یوجنا 58:8). اناجیل بطور واضح تعلیم می دهند که عیسی مسیح خدای مجسّم است؛ یعنی خدا در قالب جسم (یوحنا 1:1 ، 14). خدا می دانست که همۀ ما گناه کرده ایم و نمی توانیم وارد بهشت شویم. خدا می دانست که تنها را ه برای آمرزش گناهان ما این بود که جریمۀ گناهان ما پرداخت شود. و خدا می دانست که تنها او قادر بود این قیمت گزاف را بپردازد. به همین خاطر خدا انسان شد (عیسی مسیح)، بی گناه زیست نمود (سوره 46:3؛ 85:6؛ 19:19)، پیغامی عاری از خطا تعلیم داد، و برای ما مُرد تا جریمۀ گناهان ما را ادا کند. خدا به این عمل مبادرت ورزید چون ما را دوست داشت و می خواست ما ابدیت را در بهشت با او صرف کنیم.

 

همۀ اینها چه مفهومی برای شما دارند؟ عیسی قربانی کامل گناهان ما است. خدا بخشش و نجات را به ما هدیه می دهد اگر ما به سادگی آن را بپذیریم (یوحنا 12:1) و ایمان آوریم که عیسی همان نجات دهنده ای است که به مانند یک دوست جان خود را برای ما فدا کرد. اگر شما به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندۀ خویش اعتماد کنید، او شما را اطمینان خواهد بخشید که برای تمام ابدیت دارای حیات جاودانی در بهشت هستید. خدا گناهان شما را خواهد بخشید، باطن شما را پاک خواهد کرد، روح شما را تازه خواهد ساخت، به شما حیات پرثمر در این جهان، و حیات جاودان در جهان آینده خواهد بخشید. چگونه می توان چنین هدیۀ باارزشی را رد کرد؟ چگونه می توان به خدائی که ما را محبت نمود و جان خود را در راه ما فدا نمود پُشت کرد؟

 

 

ب : خدا غیر مسیحان را  چگونه در آینده داوری خواهد کرد

 

متی 31:25-34 «هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه همۀ فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست 32و همۀ قومها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می‌کند، مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد؛ 33گوسفندان را در سمت راست و بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد34سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت: ”بیایید، ای برکت یافتگان از پدر من، و پادشاهی‌ای را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود.

کتاب مقدس می گوید که مرگ پایان زندگی نیست بعد از مرگ داوری نهایی خدا خواهد بود بعد از تاریخ بشر در دنیا ، عیسی به به زمین باز خواهد گشت  تا همه مردم را که تا آن موقع زندگی کرده اند را داوری کند . عیسی مسیح ، مسیحیان را از غیر مسیحان جدا خواهد کرد .

در متی 41:25-46      41 آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ”ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است، 42زیرا گرسنه بودم، خوراکم ندادید؛ تشنه بودم، آبم ندادید؛ 43غریب بودم، جایم ندادید؛ عریان بودم، مرا نپوشانیدید؛ مریض و زندانی بودم، به دیدارم نیامدید.“ 44آنان پاسخ خواهند داد: ”سرور ما، کی تو را گرسنه و تشنه و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم و خدمتت نکردیم؟45در جواب خواهد گفت: ”آمین، به شما می‌گویم، آنچه برای یکی از این کوچکترینها نکردید، در واقع برای من نکردید.“46پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، امّا پارسایان به حیات جاودان

 و این اشخاص به کیفر ابدی می رسند . وقتی غیر مسیحیان ، نمی خواهند آنچه که مسیح از آنها انتظار دارد انجام دهند، او آنها را به خاطر قصوراتشان داوری خواهد کرد .

در آیه جامعه 14:12 نوشته شده است : “خدا هر عمل خوب یا بد ما را ، حتی اگر در خفا نیز انجام شود داوری خواهد کرد ” طبق این آیه غیر مسیحیان به خاطر کار های شریرانه ای که علنا و یا پنهانی انجام داده اند داوری خواهند شد .

غیر مسیحیان بخاطر بی ایمانی و رد کردن عیسی مسیح داوری خواهند شد یوحنا 18:3-19  ، 36

18هر که به او ایمان دارد محکوم نمی‌شود، امّا هر که به او ایمان ندارد، هم‌اینک محکوم شده است، زیرا به نام پسر یگانۀ خدا ایمان نیاورده است19و محکومیت در این است که نور به جهان آمد، امّا مردمان تاریکی را بیش از نور دوست داشتند، چرا که اعمالشان بد است36 آن که به پسر ایمان دارد، حیات جاویدان دارد؛ امّا آن که از پسر اطاعت نمی‌کند، حیات را نخواهد دید، بلکه خشم خدا بر او برقرار می‌ماند

غیر مسیحیان به خاطر غفلت و نااطاعتی نسبت به انجیل داوری خواهند شد  دوم تسالونیکیان 1: 8-9  8او خدانشناسان و نافرمانانِ به انجیل خداوند ما عیسی را کیفر خواهد داد   9 جزای ایشان هلاکت جاودانی از حضور خداوند و از جلالِ قدرت او خواهد بود،

دوم تسالونیکیان 1: 8-9 می گوید که غیر مسیحیان از حضور خدا دور خواهند ماند و انها هرگز نیکویی و رحمت خدا را تجربه نخواهند کرد بلکه فقط غضب او را و آنها با هلاکت ابدی مجازات خواهند شد .

46پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، امّا پارسایان به حیات جاودان.» متی 25: 46    

متی 25: 46می گوید که مجازات غیر مسیحیان ابدی خواهد بود و چون مجازات آنها ابدی خواهد بود دیگر هرگز فرصتی برای نجات نخواهند داشت .

23امّا چون چشم در جهانِ مردگان گشود، خود را در عذاب یافت. از دور، ابراهیم را دید و ایلعازَر را در جوارش. 24پس با صدای بلند گفت: ”ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم کن و ایلعازَر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب تَر کند و زبانم را خنک سازد، زیرا در این آتش عذاب می‌کشم.“ 25امّا ابراهیم پاسخ داد: ”ای فرزند، به یاد آر که تو در زندگی، از چیزهای نیکوی خود بهره‌مند شدی، حال آنکه چیزهای بد نصیب ایلعازَر شد. اکنون او اینجا در آسایش است و تو در عذاب. 26از این گذشته، میان ما و شما پرتگاهی هست؛ آنان که بخواهند از اینجا نزد تو آیند نتوانند، و آنان نیز که آنجایند نتوانند نزد ما آیند.“

لوقا 16: 23-26 می گوید که  غیر مسیحان در جهنم یعنی در مکان عذاب آتش وشکنجه خواهند بود . شکافی بزرگ آنها را از تمام ایمانداران به عیسی مسیح جدا خواهد ساخت . غیر مسیحیان هرگز قادر نخواهند بود که به آسمان بروند . فرصت دومی برای نجات نخواهد بود .

 

 اول یوحنا 5: 11- 13     11و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان بخشیده، و این حیات در پسر اوست12آن که پسر را دارد، حیات دارد و آن که پسر خدا را ندارد از حیات برخوردار نیست.   13اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید، تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید.

 

خدا به ما حیات جاودانی داده است و این حیات در پسر او یافت میشود

شخصی که به مسیح ایمان دارد ، ایمان دارد که عیسی مسیح برای تمام گناهان او مرد . بنابراین خدا هر ایمان دار به عیسی مسیح را صد در صد عادل اعلام می کند و در نتیجه این ، خدا با هر ایمان دار به عیسی مسیح در باقی زندگی اش مانند یک فرد صد در صد عادل رفتار می کند . وقتی عیسی گناه کسی را می بخشد ، آن گناهان دیگر هرگز برعلیه او محسوب نمی شوند . در عبرانیان 8: 12 خدا می گوید : ” من نیز خطایان ایشان را خواهم بخشید و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد “

هم زبان من ، هم وطن من شما را دعوت می کنیم که در دعا به خدا بگوئید: “خدایا، مرا کمک کن تا حقیقت را بیابم. مرا یاری فرما تا تعلیم و اعتقادات غلط را تشخیص دهم. مرا کمک کن تا راه صحیح نجات را بشناسم.” خدا همواره چنین دعائی را جواب می دهد.

اگر شما مایلید که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ شخصی خود بپذیرید، به سادگی با او صحبت کنید. در سکوت و یا با صدای بلند به او بگوئید که شما می خواهید هدیۀ نجات در مسیح را از او بپذیرید. اگر می خواهید دعا کنید، میتوانید بگوئید: “خدایا، برای محبتی که نسبت به من داری ممنونم. متشکرم که جان خود را برای من قربانی کردی. برای نجاتی که برای من تدارک دیدی ممنونم. هدیۀ نجات در عیسی مسیح را با ایمان می پذیرم و به او به عنوان نجات دهنده ام اعتماد می کنم. تو را دوست دارم و خود را به تو تسلیم می کنم.”

از شما دعوت می کنم تا مطلب بعدی مرا با عنوان ” عیسی کسیت ” را مطالعه کنید  یا به وبلاگ من با آدرس   www.rahibesooyenejat.blogfa.com مراجعه نمائید . خدا را شکر، که ایرانیان جویای حقیقت، مژده فیض خدا را می­پذیرند و از راه ایمان به مسیح خداوند و موضوع مرگ و قیام او از مردگان، هدیه نجات را دریافت می­کنند.

 

طوفانهای زندگی

طوفانهای زندگی

www.rahibesooyenejat.blogfa.com

“در بین راه، عیسی را خواب در‌ربود. ناگهان طوفان سختی درگرفت، طوری که آب قایق را پر کرد و جان‌شان به خطر افتاد. شاگردان با عجله عیسی را بیدار کردند و فریاد زدند: استاد، استاد، نزدیک است غرق شویم! عیسی برخاست و به طوفان دستور داد: آرام شو! آنگاه باد و امواج فروکش کرد و همه جا آرامش حکمفرما گردید! سپس از ایشان پرسید: ایمانتان کجاست؟” (انجیل لوقا ۸:‏۲۳-‏۲۵).

دوستان عزیز، طوفانهای سختِ زندگی می‌آیند و قایق زندگی ما حتماً دچار خطرات می‌شود. مخصوصاً، در این زمانه که زندگی کردن واقعاً سخت‌تر شده است. می‌دانم بعضی از شما عزیزان هر روز در زیر حملات قرار دارید و دائماً با خطرات و چالشها مواجه هستید.

اگر عیسی مسیح، الآن از شما دوست عزیز بپرسد: “ایمانت کجاست”، به او چه جواب می‌دهی؟ آیا به آنچه که از تجارب گذشتۀ زندگی‌ات یاد گرفته‌ای، تکیه می‌کنی و روی تواناییهای خودت حساب می‌کنی؟ یا اطمینان داری که عیسی مسیح در قایق زندگی‌ات با تو هست و هیچ‌گاه تو را ترک نمی‌کند. اصلاً فرق نمی‌کند که تو کجا باشی و خطری که در کمین توست یا چالشی که با آن روبرو هستی، کوچک باشد یا بزرگ؛ اگر مسیح را در قلب و زندگی‌ات داشته باشی، او پیوسته با تو می‌ماند و تو را به ساحل نجات می‌رساند. کلام خدا در انجیل شریف، رساله به رومیان فصل هشتم، آیات ۳۸ و ۳۹ می‌فرماید: “زیرا من یقین می‌دانم که هیچ چیز نمی‌تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان و در عمق اقیانوسها، هیچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانۀ خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده، محروم سازد.”

خواهر عزیز مسیحی که داری الآن این درس را می‌خوانی، لطفاً به‌خاطر داشته باش که طوفانهای زندگی می‌آیند. پس، خوب است قبل از اینکه امواج به داخل قایق زندگی‌ات برسند، به همان سؤالی که مسیح از شاگردانش پرسید و امروز نیز از تو می‌پرسد، جواب بدهی. “ایمان من کجاست؟” آیا شما به آموخته‌ها و تجربه‌ها و روشها و تواناییهای خود اتکاء می‌کنی؟ آیا روی پول و تحصیلاتت و مقامت و شاید دوستان و اقوامت حساب می‌کنی و معتقدی که آنها می‌توانند نجاتت بدهند و قایق زندگی‌ات را که در امواج پُرتلاطم گیر کرده، به مقصد برسانند؟ یا نه، شما یقین می‌دانی که عیسی مسیح در قایق زندگی‌ات هست و او نمی‌گذارد که هیچ‌وقت غرق بشود و قادر است طوفان را فرمان دهد و آرامش پدید بیاورد و قایق زندگی‌ات را به سلامت به ساحلِ امن برساند.

بیایید با هم دعا کنیم: “ای خدای محبت و راستی که در عیسی مسیح، مظهر وجودت، خودت را به من نشان دادی. مرا کمک کن که مطیع کلامت، کتاب‌مقدس، باشم و ایمانم روی عیسی مسیح باشد تا وقتی طوفانها می‌آیند، بتوانم به او اعتماد کنم. خواهش می‌کنم کمکم کن تا وقتی قایق زندگی‌ام در امواج طوفانی زندگی گیر می‌کند، به مسیحِ زنده رو بیاورم و سعی نکنم که با قدرت خودم، با کارها و روشهای انسانی خودم، دریای طوفانی زندگی را آرام کنم! چون ای خداوند، من موفق نمی‌شوم. ای خداوند محبت و راستی و عدالت، اعتراف می‌کنم که تنها از طریق عیسی مسیح، مظهر وجودت، قایق زندگی‌ام در خطرات و طوفانهای سختِ زندگی دوام می‌آورد و می‌تواند در مسیر درست پیش برود و به سرمنزلِ مقصود برسد. در نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین.”

اگر شما عزیزی که این درس را می‌خوانی، هنوز با خدای محبت و راستی و عدالت، آشنا نشده‌ای و به عیسی مسیح، مظهر ذات خدا، ایمان نیاورده‌ای، تشویقت می‌کنم از طریق این آدرس ایمیل با ما تماس برقرار کنی. لطفاً، سؤالات روحانی و تقاضای دعای خود را با ما در میان بگذار. بدان که ما خیلی خوشحال می‌شویم که از شما بشنویم.

آدرس ایمیل ما:     rahibesooyenejat.noor@blogger.com

تا فرصت بعدی، خدا حافظ.

خدا و ابلیس

متأسفانه ‌عده‌ای به اشتباه تصور می‌کنند که شیطان قدرتی برابر با خدا دارد! در واقع، به هيچ وجه چنین نیست.

بر اساس کلام خدا، کتاب‌مقدس، قدرت شيطان در مقايسه با خدا، بسیار محدود و ناچيز است. پس حتی اگر با اجازۀ خدا، شيطان و ارواح خبیثش به ما ايماندارانِ به مسيح حمله کنند، بدانيم که پيروزی از آن ما است، چون بر اساس رسالۀ اول يوحنا ۴: ۴ “آن که در ماست بزرگتر است (قويتر است) از آن که در دنياست.” پس  در این میان، وظیفۀ ما فرزندان خدا این است که: “تسلیم خدا باشیم. در برابر ابلیس ایستادگی کنیم، که از ما خواهد گریخت.” (رسالۀ یعقوب ۴: ‏۷).

قول‌های تشويق‌‌‌ آميز خدا – قسمت دوم

قول‌های تشويق‌‌‌ آميز خدا – قسمت دوم

www.rahibesooyenejat.blogfa.com

درود بر شما خواهران عزیز. در درس قبلی در وبلاگ راهی به سوی نجات بيان نمودم که چقدر زندگی کردن در دنیا سخت‌تر شده. خودخواهی و بی‌محبتی غوغا می‌کند، وفاداری و فداکاری و بخششِ متقابل کمتر دیده می‌شود و خانواده‌ها در حال از هم پاشیده شدن هستند. جوانان بیشتری معتاد شده و به روابط جنسی خارج از ازدواج و حتی تن‌فروشی کشیده شده‌اند.

همچنین گفتم که شرایط اقتصادی بد و بیکاری و نرسیدن به هدفهای عالی و زیبای زندگی عواملی هستند که می‌توانند ما را دلشکسته و ناامید، ترسان و نگران کرده و فکر و روان ما را مریض و افسرده کنند. اما در درس قبلی، همچنين گفته شد که با وجود همۀ این سختیها و مشکلات و چالشها، خدای محبت کسانی را که به پسر روحانی او عيسی مسيح ايمان آورده‌اند و به واقعيت مرگ او بر صليب و قيام او از مردگان ايمان دارند و فرزندان خدا هستند، دوست دارد و طبق کلامش در کتاب‌مقدس، به ما اطمینان می‌دهد که به فکر ماست و مایل است از ما مواظبت کند و ما را رهایی و برکت بدهد. در درس قبلی، گلچینی از آیاتی را که امید‌بخش و تشویق‌ کننده هستند و وعده‌های خدا برای ایمانداران واقعی مسیحی می‌باشند، با شما در میان گذاشتم. با اجازۀ شما مرور کوتاهی می‌کنم و این آیات را ذکر می‌نمايم.

(مزمور ۳۴، آیۀ ۱۸): “خداوند نزدیک شکسته‌دلان است و کوفته‌ شدگانِ در روح را نجات می‌بخشد.”

(کتاب یوشع، فصل ۱، آیۀ ۹): “قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی، یَهُوَه خدايت، با تو خواهد بود.”

(مزمور ۱۴۷، آیۀ ۳): “او دل‌شکستگان را شفا می‌بخشد و زخمهای ايشان را می‌بندد.”

(اشعیای نبی، فصل ۴۳، آیۀ ۱): “مترس زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم پس تو از آن من هستی.”

(انجیل یوحنا، فصل ۱۴، آیۀ ۲۷): “برای شما آرامش به‌جا می‌گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌دهم. آنچه من به شما می‌دهم، نه چنان است که جهان به شما می‌دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.”

(فیلیپیان، فصل ۴، آیۀ ۱۳): “قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.”

(مزمور ۲۳، آیۀ ۴): “حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو قوت قلبم می‌بخشند.”

(مزمور ۴۶، آیات ۱ تا ۳): “خدا پناه و قوت ماست، و یاوری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید، اگرچه زمین متحرک شود، و کوهها به قعر دریا فرو افتند؛ اگرچه آبهایش بخروشند و به جوشش درآیند و کوهها از تلاطم آن به لرزه افتند.”

(رساله به رومیان، فصل ۸، آیۀ ۱۵): “چرا که شما روح بندگی را نیافته‌اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته‌اید که به‌واسطۀ آن ندا درمی‌دهیم: اَبّا، پدر.”

(غلاطیان، فصل ۴، آیات ۶ و ۷): “پس چون پسرانید، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است که ندا در می‌دهد اَبّا، پدر. بدین‌سان، دیگر غلام نیستی، بلکه پسری؛ و چون پسری، خدا تو را وارث نیز گردانیده است.”

خوب، حالا می‌خواهم بقیۀ قولهای خدا را که بر طبق کتاب‌مقدس است و می‌تواند به شما قوت قلب و تسلّی بدهد و تشویقتان کند، با شما خواهران عزیز مسیحی در میان بگذارم:

نترسیم، ما شاهدان خدای بی‌نظیر هستیم

“ترسان و هراسان مباشید. آیا از زمان قدیم تو را اخبار و اعلام ننمودم و آیا شما شهود من نیستید؟ آیا غیر از من خدایی هست؟ البتّه صخره‌ای نیست و احدی را نمی‌شناسم.” (اشعیاء نبی، فصل ۴۴، آیۀ ۸)

خداوند قوت قلب و تکیه‌گاه ما است

“تن و دل من ممکن است زائل شود، اما خداست صخرۀ دلم و نصیبم، تا ابد.” (مزمور ۷۳، آیۀ ۲۶)

روح خدا ما را از قدرت و محبت و خویشتنداری پُر می‌کند

“زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است.” (دوم تیموتائوس، فصل ۱، آیۀ ۷)

خداوند نور و نجات و حافظ ما است

“خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است؛ از که هراسان شوم؟ چون بدکاران بر من هجوم آورند تا گوشت تنم را بخورند، چون خصمان و دشمنانم بر من بتازند، آنانند که می‌لغزند و می‌افتند. اگر لشکری به مقابله با من اردو زند، دلم نخواهد ترسید؛ اگر جنگ بر من بر پا شود در آن نیز اطمینان خواهم داشت.” (مزمور ۲۷، آیات ۱ تا ۳)

خدا پیوسته با ما است و مددکار ما می‌باشد

“زندگی شما بَری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خدا فرموده است: تو را هرگز وا نخواهم گذاشت، و هرگز ترک نخواهم کرد. پس با اطمینان می‌گوییم: خداوند یاور من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟” (عبرانیان، فصل ۱۳، آیات آیات ۵ و ۶)

ما با ایمان زندگی می‌کنیم، نه با دیدار

“زیرا با ایمان زندگی می‌کنیم، نه با دیدار.” (دوم قرنتیان، فصل ۵، آیۀ ۷)

روح خدا در ما قویتر از شیطان است که در دنیا کار می‌کند

“شما، ای فرزندان، از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته‌اید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست.” (اول یوحنا، فصل ۴، آیۀ ۴)

در بهشت ابدی خدا در آسمان، ما نجات‌یافتگان وضعیت دیگری خواهیم داشت

“او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اوّل سپری شد.” (مکاشفه، فصل ۲۱، آیۀ ۴)

یک اشارۀ کوچکی بکنم که ایمانداران واقعی مسیحی در آینده برای همیشه در حضور خدا زندگی خواهند کرد و برای آنان، مرگ و غم و گریه و درد و رنجی وجود نخواهد داشت. البته خدا قادر است که در حال حاضر در این دنیا نیز وقتی در رنج و دردیم، بر طبق اراده‌اش ما را برهاند و یا اینکه در زمان سختی و مشکلات، ما را تسلی و قوت و صبر و حکمت بدهد تا برای به انجام رسیدن ارادۀ او به او اعتماد نماییم.

خدا مشکلات ما را حل خواهد کرد

“نگرانی خود را به خداوند بسپار، که او تکیه‌گاه تو خواهد بود؛ او هرگز نخواهد گذاشت پارسایان جنبش خورند.” (مزمور ۵۵، آیۀ ۲۲)

خواهران عزیز مسیحی، امیدوارم که این آیات کلام خدا به شما امید بدهند و تشویق‌تان کنند. لطفاً هر وقت ناامید و مأیوس می‌شوید و دلتان می‌شکند و یا نگرانید، این آیات را بخوانید و در آنها تعمق کنید و از خداوند بخواهید که از طریق روح‌القدس دل زخمی و شکستۀ شما را شفا بدهد و به فکر و جان ناآرام شما آرامش ببخشد. عزیزان بیایید با هم دعا کنیم:

“ای خدای پدر، ممنونم و سپاسگزارم و شکرت می‌کنم که مرا دوست داری و به فکر من هستی و می‌خواهی دل شکستۀ مرا شفا بدهی و هر نوع دلسردی و ناامیدی را از من دور کنی و به من آرامش و تسلی و امید بدهی. خواهش می‌کنم کمکم کن که کاملاً به تو اعتماد کنم و خودم را به تو بسپارم. دل شکسته و روح و روان آزرده و افسرده‌ام را شفا بده و هر نوع ترس و اضطراب و نگرانی را از من دور کن. ای خداوند، خواهش می‌کنم مرا از روح‌القدس که روح قوت و محبت و خویشتنداری است، پُر کن تا بتوانم شاهد خوبی برای تو در هر جا و در هر شرایطی و با هر کسی که هستم، باشم. در نام خداوند و منجی‌ام، عیسی مسیح می‌طلبم. آمین!”

خواننده گرامی اگر با خواندن این نوشته مصمم هستید تا مسیح را با ایمانی راسخ در قلب خود بپذیرید همین حالا اینجا کلیک کنید

***

“ما مسيح را به همه می‌شناسانيم و با تمام دانشی که داريم همه را آگاه ساخته، تعليم می‌دهيم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسيح به خدا تقديم نماييم.”

(انجيل شريف، کولسيان ۱: ۲۸)

***

با من همراه باشید امیدوارم برکت بگیرید:

#راهی_به_سوی_نجات

Facebook

www.facebook.com/rahibesooyenejat

http:// facebook.me/rahi2nejat

Instagram

www.instagram.com/rahibesooyenejat

telegram

Http://telegram.me/rahibesooyenejat

Http://telegram.me/rahi2nejat

Cloob

http://www.cloob.com/name/rahibesooyenejat

linkedin

www.linkedin.com/in/rahibesooyenejat

Google

http://rahibesooyenejat.blogspot.com

https://plus.google.com/116883399191841445751

https://www.youtube.com/channel/UC443xGWukukXHfgRoZKjdag

Twitter

www.twitter.com/rahibesooyenejat

blogs

http://rahibesooyenejat.blogfa.com/

http://rahibesooyenejat.tumblr.com

E-mail

rahibesooyenejat@gmail.com

#rahibesooyenejat

با سپاس از مطالعه این مطلب : مدیر وبگاه راهی به سوی نجات

#مسیح

#عیسی

#عیسی_مسیح

#کتاب_مقدس

#خدا

#کلیسا

#مسیحیت

قول‌های تشويق‌‌‌ آميز خدا – قسمت دوم

قول‌های تشويق‌‌‌ آميز خدا – قسمت دوم

www.rahibesooyenejat.blogfa.com

درود بر شما خواهران عزیز. در درس قبلی در وبلاگ راهی به سوی نجات بيان نمودم که چقدر زندگی کردن در دنیا سخت‌تر شده. خودخواهی و بی‌محبتی غوغا می‌کند، وفاداری و فداکاری و بخششِ متقابل کمتر دیده می‌شود و خانواده‌ها در حال از هم پاشیده شدن هستند. جوانان بیشتری معتاد شده و به روابط جنسی خارج از ازدواج و حتی تن‌فروشی کشیده شده‌اند.

همچنین گفتم که شرایط اقتصادی بد و بیکاری و نرسیدن به هدفهای عالی و زیبای زندگی عواملی هستند که می‌توانند ما را دلشکسته و ناامید، ترسان و نگران کرده و فکر و روان ما را مریض و افسرده کنند. اما در درس قبلی، همچنين گفته شد که با وجود همۀ این سختیها و مشکلات و چالشها، خدای محبت کسانی را که به پسر روحانی او عيسی مسيح ايمان آورده‌اند و به واقعيت مرگ او بر صليب و قيام او از مردگان ايمان دارند و فرزندان خدا هستند، دوست دارد و طبق کلامش در کتاب‌مقدس، به ما اطمینان می‌دهد که به فکر ماست و مایل است از ما مواظبت کند و ما را رهایی و برکت بدهد. در درس قبلی، گلچینی از آیاتی را که امید‌بخش و تشویق‌ کننده هستند و وعده‌های خدا برای ایمانداران واقعی مسیحی می‌باشند، با شما در میان گذاشتم. با اجازۀ شما مرور کوتاهی می‌کنم و این آیات را ذکر می‌نمايم.

(مزمور ۳۴، آیۀ ۱۸): “خداوند نزدیک شکسته‌دلان است و کوفته‌ شدگانِ در روح را نجات می‌بخشد.”

(کتاب یوشع، فصل ۱، آیۀ ۹): “قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی، یَهُوَه خدايت، با تو خواهد بود.”

(مزمور ۱۴۷، آیۀ ۳): “او دل‌شکستگان را شفا می‌بخشد و زخمهای ايشان را می‌بندد.”

(اشعیای نبی، فصل ۴۳، آیۀ ۱): “مترس زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم پس تو از آن من هستی.”

(انجیل یوحنا، فصل ۱۴، آیۀ ۲۷): “برای شما آرامش به‌جا می‌گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌دهم. آنچه من به شما می‌دهم، نه چنان است که جهان به شما می‌دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.”

(فیلیپیان، فصل ۴، آیۀ ۱۳): “قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.”

(مزمور ۲۳، آیۀ ۴): “حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو قوت قلبم می‌بخشند.”

(مزمور ۴۶، آیات ۱ تا ۳): “خدا پناه و قوت ماست، و یاوری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید، اگرچه زمین متحرک شود، و کوهها به قعر دریا فرو افتند؛ اگرچه آبهایش بخروشند و به جوشش درآیند و کوهها از تلاطم آن به لرزه افتند.”

(رساله به رومیان، فصل ۸، آیۀ ۱۵): “چرا که شما روح بندگی را نیافته‌اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته‌اید که به‌واسطۀ آن ندا درمی‌دهیم: اَبّا، پدر.”

(غلاطیان، فصل ۴، آیات ۶ و ۷): “پس چون پسرانید، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است که ندا در می‌دهد اَبّا، پدر. بدین‌سان، دیگر غلام نیستی، بلکه پسری؛ و چون پسری، خدا تو را وارث نیز گردانیده است.”

خوب، حالا می‌خواهم بقیۀ قولهای خدا را که بر طبق کتاب‌مقدس است و می‌تواند به شما قوت قلب و تسلّی بدهد و تشویقتان کند، با شما خواهران عزیز مسیحی در میان بگذارم:

نترسیم، ما شاهدان خدای بی‌نظیر هستیم

“ترسان و هراسان مباشید. آیا از زمان قدیم تو را اخبار و اعلام ننمودم و آیا شما شهود من نیستید؟ آیا غیر از من خدایی هست؟ البتّه صخره‌ای نیست و احدی را نمی‌شناسم.” (اشعیاء نبی، فصل ۴۴، آیۀ ۸)

خداوند قوت قلب و تکیه‌گاه ما است

“تن و دل من ممکن است زائل شود، اما خداست صخرۀ دلم و نصیبم، تا ابد.” (مزمور ۷۳، آیۀ ۲۶)

روح خدا ما را از قدرت و محبت و خویشتنداری پُر می‌کند

“زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس، بلکه روح قوّت و محبت و انضباط است.” (دوم تیموتائوس، فصل ۱، آیۀ ۷)

خداوند نور و نجات و حافظ ما است

“خداوند نور من و نجات من است؛ از که بترسم؟ خداوند پناهگاه جان من است؛ از که هراسان شوم؟ چون بدکاران بر من هجوم آورند تا گوشت تنم را بخورند، چون خصمان و دشمنانم بر من بتازند، آنانند که می‌لغزند و می‌افتند. اگر لشکری به مقابله با من اردو زند، دلم نخواهد ترسید؛ اگر جنگ بر من بر پا شود در آن نیز اطمینان خواهم داشت.” (مزمور ۲۷، آیات ۱ تا ۳)

خدا پیوسته با ما است و مددکار ما می‌باشد

“زندگی شما بَری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خدا فرموده است: تو را هرگز وا نخواهم گذاشت، و هرگز ترک نخواهم کرد. پس با اطمینان می‌گوییم: خداوند یاور من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟” (عبرانیان، فصل ۱۳، آیات آیات ۵ و ۶)

ما با ایمان زندگی می‌کنیم، نه با دیدار

“زیرا با ایمان زندگی می‌کنیم، نه با دیدار.” (دوم قرنتیان، فصل ۵، آیۀ ۷)

روح خدا در ما قویتر از شیطان است که در دنیا کار می‌کند

“شما، ای فرزندان، از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته‌اید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست.” (اول یوحنا، فصل ۴، آیۀ ۴)

در بهشت ابدی خدا در آسمان، ما نجات‌یافتگان وضعیت دیگری خواهیم داشت

“او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اوّل سپری شد.” (مکاشفه، فصل ۲۱، آیۀ ۴)

یک اشارۀ کوچکی بکنم که ایمانداران واقعی مسیحی در آینده برای همیشه در حضور خدا زندگی خواهند کرد و برای آنان، مرگ و غم و گریه و درد و رنجی وجود نخواهد داشت. البته خدا قادر است که در حال حاضر در این دنیا نیز وقتی در رنج و دردیم، بر طبق اراده‌اش ما را برهاند و یا اینکه در زمان سختی و مشکلات، ما را تسلی و قوت و صبر و حکمت بدهد تا برای به انجام رسیدن ارادۀ او به او اعتماد نماییم.

خدا مشکلات ما را حل خواهد کرد

“نگرانی خود را به خداوند بسپار، که او تکیه‌گاه تو خواهد بود؛ او هرگز نخواهد گذاشت پارسایان جنبش خورند.” (مزمور ۵۵، آیۀ ۲۲)

خواهران عزیز مسیحی، امیدوارم که این آیات کلام خدا به شما امید بدهند و تشویق‌تان کنند. لطفاً هر وقت ناامید و مأیوس می‌شوید و دلتان می‌شکند و یا نگرانید، این آیات را بخوانید و در آنها تعمق کنید و از خداوند بخواهید که از طریق روح‌القدس دل زخمی و شکستۀ شما را شفا بدهد و به فکر و جان ناآرام شما آرامش ببخشد. عزیزان بیایید با هم دعا کنیم:

“ای خدای پدر، ممنونم و سپاسگزارم و شکرت می‌کنم که مرا دوست داری و به فکر من هستی و می‌خواهی دل شکستۀ مرا شفا بدهی و هر نوع دلسردی و ناامیدی را از من دور کنی و به من آرامش و تسلی و امید بدهی. خواهش می‌کنم کمکم کن که کاملاً به تو اعتماد کنم و خودم را به تو بسپارم. دل شکسته و روح و روان آزرده و افسرده‌ام را شفا بده و هر نوع ترس و اضطراب و نگرانی را از من دور کن. ای خداوند، خواهش می‌کنم مرا از روح‌القدس که روح قوت و محبت و خویشتنداری است، پُر کن تا بتوانم شاهد خوبی برای تو در هر جا و در هر شرایطی و با هر کسی که هستم، باشم. در نام خداوند و منجی‌ام، عیسی مسیح می‌طلبم. آمین!”

خواننده گرامی اگر با خواندن این نوشته مصمم هستید تا مسیح را با ایمانی راسخ در قلب خود بپذیرید همین حالا اینجا کلیک کنید

***

“ما مسيح را به همه می‌شناسانيم و با تمام دانشی که داريم همه را آگاه ساخته، تعليم می‌دهيم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسيح به خدا تقديم نماييم.”

(انجيل شريف، کولسيان ۱: ۲۸)

***

با من همراه باشید امیدوارم برکت بگیرید:

#راهی_به_سوی_نجات

Facebook

www.facebook.com/rahibesooyenejat

http:// facebook.me/rahi2nejat

Instagram

www.instagram.com/rahibesooyenejat

telegram

Http://telegram.me/rahibesooyenejat

Http://telegram.me/rahi2nejat

Cloob

http://www.cloob.com/name/rahibesooyenejat

linkedin

www.linkedin.com/in/rahibesooyenejat

Google

http://rahibesooyenejat.blogspot.com

https://plus.google.com/116883399191841445751

https://www.youtube.com/channel/UC443xGWukukXHfgRoZKjdag

Twitter

www.twitter.com/rahibesooyenejat

blogs

http://rahibesooyenejat.blogfa.com/

http://rahibesooyenejat.tumblr.com

E-mail

rahibesooyenejat@gmail.com

#rahibesooyenejat

با سپاس از مطالعه این مطلب : مدیر وبگاه راهی به سوی نجات

#مسیح

#عیسی

#عیسی_مسیح

#کتاب_مقدس

#خدا

#کلیسا

#مسیحیت

رشد و نمو مسيحی

رشد و نمو مسيحی

www.rahibesooyenejat.blogfa.com

آیا می‌دانستید که برای خدا بسیار عزیز هستید؟ آیا می‌دانستید که خدا برای رستگاری شما، پسر خود را به جهان فرستاد؟ اگر به عيسی مسيح ايمان آوردهايد، خدا می‌خواهد در او رشد کنیم. در وبلاگ “راهیبه سوی نجات” ، عوامل مهمی برای رشد روحانی ما ارائه شده است.

“شما برایخدا عزيز هستيد”

در اين سری مقالات  در وبلاگ”راهی به سوی نجات” از ارزشی كه شما در نظر خدا داريد برايتان توضيح می دهم.

“اطمينانشخص مسيحی”

خدا برای نجات انسان كه مخلوق ويژه اوست، عيسی مسيح را که از لحاظ روحانی پسر يگانه‌اش می‌باشد به جهان فرستاد تا بر روی صليب بميرد، از مردگان قيام نمايد و نجات دهنده انسان باشد.

“زندگی تحت اختيار مسيح”

در اين مقاله می‌خواهم در بارۀ زندگی تحت اختيار عيسی مسيح، با شما صحبت کنم.

“پنج عاملمهم برای رشد روحانی”

دوستان عزيز، در درس گذشته ذکر گرديد که پذيرفتن عيسی مسيح خداوند، بعنوان نجات‌دهنده، مهمترين تصميم در زندگی هر فرد می‌باشد. پس از ايمان آوردن به مسيح خداوند، زندگی جديدی را آغاز می‌کنيم و برای رشد و نمو روحانی در اين زندگی جديد، بايد عواملی را در نظر بگيريم. در اين درس می‌خواهم بطور خلاصه، در بارۀ عوامل مهم برای رشد روحانی ايمانداران به مسيح با شما صحبت کنم.

خواننده گرامی اگر با خواندن این نوشته مصمم هستید تا مسیح را با ایمانی راسخ در قلب خود بپذیرید همین حالا اینجا کلیک کنید

***

“ما مسيح را به همه می‌شناسانيم و با تمام دانشی که داريم همه را آگاه ساخته، تعليم می‌دهيم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسيح به خدا تقديم نماييم.”

(انجيل شريف، کولسيان ۱: ۲۸)

***

با من همراه باشید امیدوارم برکت بگیرید:

#راهی_به_سوی_نجات

Facebook

www.facebook.com/rahibesooyenejat

http:// facebook.me/rahi2nejat

Instagram

www.instagram.com/rahibesooyenejat

telegram

Http://telegram.me/rahibesooyenejat

Http://telegram.me/rahi2nejat

Cloob

http://www.cloob.com/name/rahibesooyenejat

linkedin

www.linkedin.com/in/rahibesooyenejat

Google

http://rahibesooyenejat.blogspot.com

https://plus.google.com/116883399191841445751

https://www.youtube.com/channel/UC443xGWukukXHfgRoZKjdag

Twitter

www.twitter.com/rahibesooyenejat

blogs

http://rahibesooyenejat.blogfa.com/

http://rahibesooyenejat.tumblr.com

E-mail

rahibesooyenejat@gmail.com

#rahibesooyenejat

با سپاس از مطالعه این مطلب : مدیر وبگاه راهی به سوی نجات

#مسیح

#عیسی

#عیسی_مسیح

#کتاب_مقدس

#خدا

#کلیسا

#مسیحیت

قول‌های تشويق‌‌‌ آميز خدا – قسمت اول

قول‌های تشويق‌‌‌ آميز خدا – قسمت اول

www.rahibesooyenejat.blogfa.com

خواهران عزیزم، امیدوارم که در مسیح قوی‌دل باشید و با امیدی که هر روز از خداوند به‌وسیلۀ خواندن کلامش، یعنی کتاب‌مقدس و تعمق در آن و دعا کردن به‌وجود می‌آید، زندگی کنید.

چند روز پیش داشتم فکر می‌کردم که چقدر زندگی کردن در دنیا سخت‌تر شده! خودخواهی و بی‌محبتی غوغا می‌کند، امانت و وفاداری دیگر مفهومش را از دست داده، مونس و رفیق خوب و قابل اعتماد، نایاب شده و دوستی‌های واقعی که نشانه‌اش صداقت و راستی و وفاداری و بخشش دوجانبه است، کمتر دیده می‌شود. خانواده‌ها متأسفانه در حال از هم پاشیده شدن هستند و آمار طلاق بسیار بالا رفته است. بعضی از جوانان عزیز، متأسفانه هر روزه دارند به راههای گناه‌آلودِ این دنیا کشیده می‌شوند، از جمله اعتیاد، روابط جنسی خارج از ازدواج، حتی تن‌فروشی و فحشا. البته بعضی وقتها ممکن است شخص به‌خاطر پیدا نکردن کار و برای رفع احتیاجات روزانۀ خود و خانواده‌اش و یا حتی به علت طرد شدن از خانواده، به تن‌فروشی و فحشا کشیده بشود. همینطور به‌خاطر وضع بد اقتصادی، آمار بیکاری خیلی زیادتر شده و پیدا کردن کار و شغل مناسب و خوب بسیار سخت است. رسیدن به هدفهای خوب و قشنگ زندگی مثل ازدواج و تشکیل خانواده، شبیه طی کردن هفت‌ خوان رستم شده و همچنین، وجود بی‌عدالتی و بی‌انصافی نسبت به انسانهایی که خدا خلق کرده و برای آنها ارزش بسیار قائل است و دوستشان دارد، همه و همه می‌توانند عواملی باشند که ما را دلسرد و ناامید کنند و باعث بشوند تا ما زندگی‏‏مان را با ناراحتی و دل‌شکستگی و نگرانی و ترس از آینده سپری کنیم.

من بعضی از این آیات امیدبخش و تسلی‌دهنده را که وعده‌های خدا هستند، برایتان از کتاب‌مقدس گلچین کرده‌ام که در طول دو درس با شما در میان خواهم گذاشت. امیدوارم و دعا می‌کنم که خدا دل شکستۀ شما خواهران عزیز را، از طریق کلامش شفا بدهد و هر نوع ناامیدی و دلسردی را از شما دور کند و به شما تسلی و امید ببخشد. همینطور او تشویقتان ‌کند که نگران هیچ‌چیز نباشید، بلکه در او بمانید، استراحت کنید تا روح و روانتان آرامی بگیرد. شما را تشویق می‌کنم که جای این آیات را یادداشت کنید و هر روزه آنها را نه تنها بخوانید، بلکه در آنها تعمق کنید و منتظر انجام وعده‌های خدا در زندگی‌تان باشید. به خداوند اعتماد کنید و در آغوش پر از محبت و امن او پناه بگیرید. بعضی از وعده‌‌ها و قول‌های امید‌بخش و تسلی‌دهندۀ خدا در کتاب‌مقدس از این قرارند:

خداوند به شکسته‌دلان نزدیک است

“خداوند نزدیک شکسته‌‌دلان است و کوفته‌ شدگانِ در روح را نجات می‌بخشد.” (مزمور ۳۴، آیۀ ۱۸)

خدا در همه جا با ما است

“قوی و دلیر باش. مترس و هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی، یَهُوَه خدايت با تو خواهد بود.” (یوشع فصل اول، آیۀ ۹(

خداوند شفا دهندۀ دل‌شکستگان است

“او دل‌شکستگان را شفا می‌بخشد و زخمهای ايشان را می‌بندد.” (مزمور ۱۴۷، آیۀ ۳(

ما متعلق به خداوند یا مال او هستیم

“مترس زیرا که من تو را فدیه دادم و تو را به اسمت خواندم پس تو از آن من هستی.” (اشعیا نبی، فصل چهل و سه، آیۀ ۱). خوب است اینجا اشاره بکنم که هر کسی که ایماندارِ واقعی مسیحی است، به‌خاطر ایمان به مسیح خداوند که مظهر خداست، و قبول بهايی که او با خون و مرگش بر صلیب برای آمرزش گناهان ما پرداخت کرد، و قبولِ قیام و زنده شدن مسیح از مردگان در روز سوم که برای عادل‌شمردگی ما صورت گرفت، حتماً نجات می‌يابد و از اسارت گناه و شیطان آزاد شده و متعلق به خدا می‌شود.

خداوند آرامش خود را به ما می‌دهد

“برای شما آرامش به‌جا می‌گذارم؛ آرامش خود را به شما می‌دهم. آنچه من به شما می‌دهم، نه چنان است که جهان به شما می‌دهد. دل شما مضطرب و هراسان نباشد.” (انجیل یوحنا، فصل ۱۴، آیۀ ۲۷)

در مسیح که ما را نیرو می‌بخشد، قوت هر چیز را داریم

“قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.” (فیلیپیان، فصل ۴، آیۀ ۱۳(

خداوند با ما است و ما را تسلی می‌دهد، پس از بدی نخواهیم ترسید

“حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو قوت قلبم می‌بخشند.” (مزمور ۲۳، آیۀ ۴(

خدا پناهگاه و قوتِ ما و مددکاری است که در سختیها و تنگیها فوراً یافت می‌شود

“خدا پناه و قوت ماست، و یاوری که در تنگیها فوراً یافت می‌شود. پس نخواهیم ترسید، اگرچه زمین متحرک شود، و کوهها به قعر دریا فرو افتند؛ اگرچه آبهایش بخروشند و به جوشش درآیند و کوهها از تلاطم آن به لرزه افتند.” (مزمور ۴۶، آیات ۱ تا ۳(

خدا در مسیح پدر ما است

“چرا که شما روح بندگی را نیافته‌اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته‌اید که به‌واسطۀ آن ندا درمی‌دهیم: اَبّا، پدر.” (رومیان، فصل هشتم، آیۀ ۱۵). اشارۀ ديگری بکنم که کلام خدا اینجا با ایماندارانِ واقعی مسیحی صحبت می‌کند، یعنی هر کسی که از گناه توبه کرده و به مظهر خدا، عیسی مسیح، ایمان آورده باشد و قبول کرده باشد که عیسی مسیح جریمۀ گناهانش را بر صلیب با خون و مرگ خود پرداخته و سه روز بعد از مرگ، از مردگان قیام کرده و زنده است. این شخص از لحاظ  روحانی تولد دوباره پیدا کرده و فرزند خداست و روح خدا در او ساکن می‌باشد و این روح، یعنی روح‌القدس، نه تنها او را از بردگی گناه آزاد می‌سازد، بلکه از اسارت ترس از مجازات الهی نیز آزاد می‌کند. خدا را شکر.

چون فرزندان خدا هستیم، وارث تمام برکات روحانی هم هستیم

“پس چون پسرانید، خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است که ندا در می‌دهد اَبّا، پدر. بدین‌سان، دیگر غلام نیستی، بلکه پسری؛ و چون پسری، خدا تو را وارث نیز گردانیده است.” (غلاطیان، فصل ۴، آیات ۶ و ۷)

خواهر عزیزم، داریم کم کم به پایان این درس “زن ایمان” می‌رسیم. اگر شما نیز دلت شکسته  و در ناراحتی و ناامیدی به‌سر می‌بری و به‌خاطر اوضاع و احوال زندگی در چالشهای مختلف هستی و با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنی، و ترس و نگرانی از آینده به تو حمله کرده و آرامش نداری، بیا همین الآن قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنم، با هم دعا کنیم:

“ای خدای محبت، ممنونم که به‌خاطر ایمان به عیسی مسیح پدر من شده‌ای و من دخترت هستم و چون دخترت شده‌ام، روح‌القدس را دارم. پس من دیگر بردۀ گناه و ترس نیستم، بلکه همانطور که کلامت فرموده، من وارث تمام برکات روحانی‌ات شده‌ام. پدر شکرت می‌کنم و از تو ممنونم که نزدیک دلِ شکستۀ من هستی و می‌خواهی به من امید و تسلی ببخشی و دل زخم‌دار و رنجور مرا شفا بدهی. خواهش می‌کنم کمکم کن و مرا برهان و همینطور، دل شکستۀ مرا شفا بده. ای خداوند، طوفانهای زندگی به من حمله کرده‌اند، کمکم کن که پایدار بمانم و در این شرایط سخت به من تسلی و قوت قلب بده. ایمانم را زیاد کن که نترسم و شجاع و قوی باشم و همینطور آرامش خودت را، ای عیسی مسیح، به من ببخش که بتوانم حتی در این شرایط و اوضاع بد به تو اعتماد کنم و در تو آرامی بیابم و استراحت کنم. مرا رهایی و برکت بده. همۀ اینها را در نام عیسی مسیح می‌طلبم. آمین.”

عزیزان، لطفاً قسمت دوم این درس را نيز در وبلاگ راهی به سوی نجات مطالعه کنيد. فیض خداوند با همۀ شما باشد.

 

خواننده گرامی اگر با خواندن این نوشته مصمم هستید تا مسیح را با ایمانی راسخ در قلب خود بپذیرید همین حالا اینجا کلیک کنید

***

“ما مسيح را به همه می‌شناسانيم و با تمام دانشی که داريم همه را آگاه ساخته، تعليم می‌دهيم تا آنها را به صورت افرادی بالغ در مسيح به خدا تقديم نماييم.”

(انجيل شريف، کولسيان ۱: ۲۸)

***

با من همراه باشید امیدوارم برکت بگیرید:

#راهی_به_سوی_نجات

Facebook

www.facebook.com/rahibesooyenejat

http:// facebook.me/rahi2nejat

Instagram

www.instagram.com/rahibesooyenejat

telegram

Http://telegram.me/rahibesooyenejat

Http://telegram.me/rahi2nejat

Cloob

http://www.cloob.com/name/rahibesooyenejat

linkedin

www.linkedin.com/in/rahibesooyenejat

Google

http://rahibesooyenejat.blogspot.com

https://plus.google.com/116883399191841445751

https://www.youtube.com/channel/UC443xGWukukXHfgRoZKjdag

Twitter

www.twitter.com/rahibesooyenejat

blogs

http://rahibesooyenejat.blogfa.com/

http://rahibesooyenejat.tumblr.com

E-mail

rahibesooyenejat@gmail.com

#rahibesooyenejat

با سپاس از مطالعه این مطلب : مدیر وبگاه راهی به سوی نجات

#مسیح

#عیسی

#عیسی_مسیح

#کتاب_مقدس

#خدا

#کلیسا

#مسیحیت